Privaatsus

Väärtustame usaldusväärseid kliendisuhteid ning seetõttu on Teie privaatsuse ja andmete turvalisuse tagamine meile väga tähtis.
Krediidiasutuste seaduse kohaselt hoiame pangasaladust tähtajatult. Töötleme Teie andmeid vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ja Krediidipanga Grupi kliendiandmete töötlemise põhimõtetele.
Krediidipanga tegevuse üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon.

Andmete volitatud töötlejad

Panga konsolideerimisgruppi kuuluvad juriidilised isikud

 • AS Eesti Krediidipank, Narva mnt 4, 15014 Tallinn, tel. 669 0967, e-post: info@krediidipank.ee, www.krediidipank.ee
 • AS Eesti Krediidipank Latvijas filiāle, Cēsu iela 31/3, Rīga, LV-1012, Latvija, tel. +371 6 777 5888, e-post: info@ekp.lv, www.ekp.lv
 • Krediidipanga Liisingu AS, Narva mnt 4, 10117 Tallinn, tel. 669 0937, e-post: liising@krediidipank.ee
 • AS Krediidipank Finants, Narva mnt 4, 15014 Tallinn e-post: sihtlaen@krediidipank.ee, www.sihtlaen.ee
 • AS Martinoza, Narva mnt 4, 10117 Tallinn, tel. 669 0932, e-post: martinoza@martinoza.ee, www.martinoza.ee

Korrespondentpangad

 • Belgazprombank, 60/2 Pritytskogo str., 220121, Minsk, Republik of Belarus, tel. +375 17 218 36 55, www.belgazprombank.by
 • Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, DK-1092 Copenhagen K, Denmark , tel. +45 33 44 00 00, www.danskebank.com
 • DNB Bank ASA, P.O.Box 1171 Sentrum,N-0107 Oslo, Norway, tel. +47 915 03000, www.dnb.no
 • ING Belgium SA/NV, Avenue Marnix 24,B-1000 Brussels, Belgium, tel.+32 2 547 21 11, www.ing.com
 • Komercni banka, Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, P.O. BOX 839, Czech Republic, tel. 420 485 262 800, www.koba.cz
 • Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), SE-106 40 Stockholm, Sweden, tel. +46 8 763 80 00, http://www.sebgroup.com
 • Svenska Handelsbanken, Kungsträdgårdsgatan 2SE-106 70 Stockholm, Sweden, tel. +46 8 701 10 00, www.handelsbanken.se
 • Societe Generale SA, 29 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France, tel. +33 1 42 14 20 00, www.societegenerale.com
 • AO UniCredit Bank, Prechistenskaya nab., 9, Moscow, Russian Federation 119034, tel. +7 495 258-72-00 , www.unicreditbank.ru
 • The joint-stock Bank «ROSEVROBANK», 24 Vavilova st., Moscow 119991, Russia, tel. +7 495 777-1111, www.rosevrobank.ru

Teenuseid osutavad kolmandad isikud ja andmekogud

 • AS Eesti Post(Omniva), Pallasti 28, 10001 Tallinn, tel. 661 6616, www.omniva.ee
 • AS Eesti Väärtpaberikeskus, Tartu mnt 2, 10145 Tallinn, tel. 640 8840, www.e-register.ee
 • Elisa Eesti AS, Sõpruse pst 145, 13417 Tallinn, tel. 681 1963, www.elisa.ee
 • Fitek AS, Tartu mnt 43, 10128 Tallinn, tel. 651 9000, www.opuscapita.ee
 • KindlustusEst Kindlustusmaakler OÜ, Mustamäe tee 55, 10621 Tallinn, tel. 12 555, www.kindlustusest.ee
 • Kominsur Kindlustusmaakler OÜ, Villardi 22, 10136 Tallinn, tel.664 4388, www.kominsur.ee
 • AS Krediidiinfo, Narva mnt 5, 10117 Tallinn, tel 665 9600, www.krediidinfo.ee
 • Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx, Pärnu mnt 67b, 10134 Tallinn, tel 681 9950, www.kredex.ee
 • Maaelu Edendamise Sihtasutus, R. Tobiase 4, 10147 Tallinn, tel. 648 4064, www.mes.ee
 • MasterCard International, 2000 Purchase Street, Purchase, NY 10577, USA, tel. +1-914-249-2000, www.mastercard.com
 • Nets Estonia AS, Tartu mnt 63, 10115 Tallinn, tel. 671 1477, www.nets.eu
 • Salva Kindlustuse AS, Pärnu mnt 16, 10141 Tallinn, tel 680 0500, www.salva.ee
 • Sertifitseerimiskeskus, Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, tel 610 1880, www.sk.ee
 • Sotsiaalkindlustusamet, Lembitu 12, 15092 Tallinn, tel. 16106, www.ensib.ee
 • AS Starsoft, Soosambla 5, Alliku k., Saue v., 76401 Harjumaa, tel. 656 3417
 • SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) Avenue Adèle 1, B-1310 La Hulpe, Belgium, tel. + 32 2 655 31 11, www.swift.com
 • Telia Eesti AS, Valge 16, 19095 Tallinn, tel. 639 7130, www.telia.ee
 • Tele2 Eesti AS, Jõe 2a, 10151 Tallinn, tel. 686 6866, www.tele2.ee
 • TRÜB Baltic AS, Laki 5, 10621 Tallinn, tel. 658 1135, www.trueb.ee
 • Sendsmaily OÜ, Paldiski mnt 29, 10612 Tallinn, smaily.com