Hoiustamine

Järjepidevalt kogudes jõuate kiiremini eesmärgini

 • Kõrged intressid võrreldes suuremate pankadega.
 • Riskivaba - hoiusumma säilimine hoiuperioodi lõpuks on 100%-liselt tagatud.
 • Riigi poolt tagatud - kõik hoiused koos kogunenud intressidega väärtuses kuni 100 000 eurot hoiustaja kohta on tagatisfondi seaduse järgi garanteeritud.

Avan hoiuse Hakkan kliendiks

 • Tähtajaline hoius

  Tähtajaline hoius sobib vaba raha hoiustamiseks kindlaks tähtajaks (1 kuu kuni 10 aastat). Tähtajalisele hoiusele ei saa teha täiendavaid juurdemakseid ja sealt ei ole võimalik teha ka väljamakseid.
  Minimaalne hoiustatav summa on internetipangas 100 EUR ja pangakontoris 200 EUR.

  Intressid
  Mida pikemaks ajaks raha hoiustate, seda kõrgem on teenitav intress. Kehtivate intressimääradega tutvuge siin.
  Intressid kannab Krediidipank kord kuus või lepingu lõppkuupäeval Teie arvelduskontole või hoiulepingu automaatse pikenemise korral koos hoiustatud summaga uuesti tähtajalise hoiuse kontole.

  Automaatne pikenemine
  Lepingut sõlmides on Teil võimalus valida hoiuse automaatne pikenemine. Sellisel juhul pikeneb hoius automaatselt hoiuperioodi lõppkuupäeval sama pikaks hoiuperioodiks pikendamise hetkel kehtiva intressimääraga. Automaatse pikendamise saate vajadusel ka tühistada.

  Ennetähtaegne lepingu lõpetamine
  Erandkorras kokkuleppel Krediidipangaga on võimalik tähtajalise hoiuse lepingut ennetähtaegselt lõpetada. Sellisel juhul kaotate aga intressid.

 • Kogumishoius

  Kogumishoius pakub Teile mugavat võimalust koguda raha kindla eesmärgi nimel (nt puhkusereis, jalgratas vms). Kogumist saate alustada väiksest summast (10 eurot) ja edasi saate hoiusele kogu lepingu kehtivuse ajal teha juurdemakseid vastavalt oma soovile ning võimalustele.

  Tähtaeg ja intress
  Kogumishoiust saate sõlmida vaid eurodes tähtajaga 6-24 kuud. Intressid kannab Krediidipank Teie poolt lepingus näidatud arvelduskontole kas kord kuus või lepingu lõppedes. Kehtivate intressidega tutvuge siin.

  Ennetähtaegne lepingu lõpetamine
  Erandkorras kokkuleppel Krediidipangaga on võimalik kogumishoiuse lepingut ennetähtaegselt lõpetada. Sellisel juhul kaotate aga intressid.

 • Kasutushoius

  Kasutushoius on paindlik võimalus vaba raha hoiustamiseks, et Teil oleks ettenägematute kulutuste või ootamatute olukordade tekkimisel (nt hambaravi, katkise kodumasina asendamine vms) tagavara. Nagu nimigi ütleb, siis saate erinevalt teistest hoiustest kasutushoiusel olevat raha igal ajal kas kogu summas või osaliselt kasutada. Samuti võite kasutushoiusele igal ajal ükskõik mis summas raha juurde panna. Kasutushoiust saate sõlmida vaid eurodes.

  Intressid
  Kasutushoiuse intress on kõrgem kui arvelduskontol olevale rahale makstav intress, kuid madalam kui tähtajalise hoiuse intress. Kehtivate intressimääradega tutvuge siin. Intressi arvestatakse igapäevaselt kasutushoiuse kontol päeva lõpus olevalt jäägilt. Intressid kannab Krediidipank kord kuus Teie arvelduskontole või kasutushoiuse kontole.

 • Lastehoius

  Lastehoius on mõeldud lapsele raha kogumiseks, et katta iseseisva elu alustamisega seotud kulutusi või muid suuremaid väljaminekuid, nagu näiteks välismaal õpingute eest tasumine, autokooli maksumus, auto ostmine, oma ettevõtte stardikapital, reis vms.

  Lisaboonus
  Krediidipank kannab hoiuse avamisel omalt poolt lastehoiusele ühekordse lisaboonusena stardikapitaliks 50 eurot.

  Tähtaeg
  Lastehoiuse saab sõlmida lapse seaduslik esindaja kohe pärast lapse sünni registreerimist ja hoius lõpeb päev peale lapse 18. aastaseks saamist. Viimane võimalus lastehoiust teha on lapse 15. sünnipäeval.

  Intress
  Lastehoiuse intress on hoiutoodetest kõige kõrgem. Hetkel kehtivate intressidega tutvuge siin. Intressi arvestamine toimub igapäevaselt lastehoiuse kontol päeva lõpus olevalt jäägilt. Intressid kannab Krediidipank lastehoiuse kontole, mis omakorda suurendavad lastehoiuse kontole kogunevat summat.

  Juurde- ja väljamaksete tegemine
  Raha võivad igal ajal ja ükskõik mis summas kanda lastehoiusele nii vanemad, vanavanemad, laps ise kui ka kõik teised. Igal aastal tuleb lastehoiusele maksta vähemalt 72 eurot.

  Kui hoius on kehtinud vähemalt kolm aastat, on lapse 7-, 10- või 15-aastaseks saamisel võimalik tema sünnipäevakuu jooksul hoiusel olevat raha lepingut katkestamata välja võtta.

  Lastehoiuse kalkulaator

 • Hoiuste võrdlus

  Leidke meie mitmekülgsete hoiustamisvõimaluste hulgast endale või oma perele sobivaim ning alustage kogumist.

  Tähtajaline hoius Kogumishoius Kasutushoius Lastehoius
  Eesmärk kindla summa hoiustamine kindla tähtaja jooksul raha kogumine kindla eesmärgi nimel, tähtaeg kindel, summa muutuv raha kogumine, vajadusel igal ajal kasutamine raha kogumine lapsele iseseisva elu alustamiseks, suuremate kulutuste katmiseks
  Vanuseline piirang puudub alates 7. eluaastast alates 7. eluaastast alates sünnist kuni 15. sünnipäevani
  Minimaalne hoiusumma Kontoris:
  200 EUR
  Internetipangas:
  100 EUR
  10 EUR puudub 72 EUR/aastas
  Tähtaeg 1 kuu kuni 10 aastat 6-24 kuud tähtajatu 3-18 aastat
  Intress Hetkel kehtivad intressimäärad
  Juurdemakse võimalus puudub jah, igal ajal jah, igal ajal jah, igal ajal
  Väljamakse võimalus puudub puudub jah, igal ajal lapse 7-, 10- või 15-aastaseks saamisel tema sünnipäevakuu jooksul, kui hoius on kehtinud vähemalt 3 aastat
  Intressi väljamaksmine kord kuus või lepingu lõpus arvelduskontole kord kuus või lepingu lõpus arvelduskontole kord kuus arvelduskontole või kasutushoiuse kontole kord kuus lastehoiuse kontole
  Automaatne pikenemine võimalik puudub puudub puudub

  Avan hoiuse

 • Hoiuste riiklik kaitse

  Klientide arveldus- ja hoiusekontodel olev raha (edaspidi Hoius) on tagatud Tagatisfondi poolt. Hoiused hüvitatakse panga moratooriumi, tegevusloa kehtetuks tunnistamise või pankrotimenetluse algatamise korral 100% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 100 000 eurot iga kliendi kohta ühes krediidiasutuses. Lisaks hüvitatakse täiendavalt kliendi elamukinnisvara võõrandamisest saadud vahendid kuni 70 000 euro ulatuses. Eelnimetatud vahendid on tagatud kuue kuu jooksul elamukinnisvara võõrandamisest arvates. Täpsemalt lugege siit.

 • Hinnad

  Hoiukonto avamine tasuta
  Kogumishoius ja tähtajaline hoius
  Ennetähtaegse lõpetamise tasu
  - raha laekub kontole samal päeval 0,25% hoiuse summast, kuid mitte rohkem
  kui 100 EUR, 100 USD
  (sõltuvalt hoiuse valuutast)
  - raha laekub kontole 5 päeva pärast tasuta
  Kasutushoius
  Ennetähtaegse lõpetamise tasu
  - lepingus märgitud etteteatamistähtajaga tasuta
  - etteteatamistähtajata (v.a Surfika paketis) 0,5% summast (min 1,60 eurot)