Valuutatehingud

Välisvaluuta ost/müük ja kursiriski maandamine

Finantsturgude osakonna vahendusel on võimalik teostada ülekande ja sularaha välisvaluuta ostu/müügitehinguid ning korraldada ettevõtte äritegevus selliselt, et välisvaluuta kursikõikumised valuutaturgudel tulevikus ei mõjutaks Teie ettevõtmiste kasumlikkust.

Ülekandevaluuta ostu- ja müügitehingute eelduseks on arvelduskonto olemasolu Krediidipangas.
Valuuta konverteerimine toimub Krediidipanga finantsturgude osakonna poolt kehtestatud kursside alusel. Suuremate summade puhul (ekvivalent eurodes alates 10 000 eurot) pakub finantsturgude oskaond Teile konkurentsivõimelist sooduskurssi.
Sooduskursi kokkuleppimiseks helistage valuutadiilerile tel 669 0943.

Kursiriski maandamiseks pakub Krediidipank Teile forward tehinguid ja swap tehinguid.

  • Forward tehing on valuuta ostu/müügi tehing, mille kohaselt tehingu kurss lepitakse kokku täna, aga reaalne rahade liikumine toimub mingil päeval tulevikus, mis on paika pandud tehingu tegemise hetkel.
  • Swap tehing on vahetustehing. Swap tehingu puhul sõlmite samal ajahetkel kaks kokkulepet: ühe valuuta vahetamise teise valuuta vastu kindla kursiga ning kindlal ajahetkel tulevikus vastupidise tehingu teostamiseks praegu fikseeritud kursiga. Swap tehingut on mõistlik kasutada juhul, kui Teil on valuutat, mida Te ei vaja enne teatud tähtaja möödumist, ning samas on Teil lühiajaline vajadus teise valuuta järele.

Põhjalikuma informatsiooni saamiseks helistage tel 669 0943.